KHÈN

alt

Theo em lên đến cổng trời

Khèn anh... pè... pạp... muốn đứt hơi


Váy em uốn lượn chơi vơi sóng

Anh khát mây trời em biết không?

Hoài Giang

@ Gửi Lê An Tuyên!
bao suy nghĩ mông lung xuyến xao miền nhớ
để khi xa rồi anh khát ...nửa vầng trăng
...
Vì sinh ở vùng cao.Nên lúc nào cũng khát.Khát gió ngàn mây hát. Đâu chỉ khát vầng trăng!
Lâu rồi nay mới thấy nhạc sĩ dạo gót sang nhà chúc luôn vui vẻ và sáng tác hay!

leantuyen

Váy em uốn lượn chơi vơi sóng
Anh khát mây trời em biết không
bao suy nghĩ mông lung xuyến xao miền nhớ
để khi xa rồi anh khát ...nửa vầng trăng

Hoài Giang

@* Gửi Ngọc Huấn!
Cổng trời thì chưa đến nơi
Giữa đường đã thích thử rồi khèn em
Tay hạ xuống chân ghếch lên
Phì phà phì phọp sướng rên cả người...
Cho em thử với anh ơi!!!
...
Khèn Mèo anh thổi giữa đỉnh trời
Bồng bềnh em bước giữa chơi vơi
Chân ghếch tay nâng phì phọp thổi
Váy xòe theo nhịp mãi không thôi
Ngọc Huấn có thèm thì chuẩn bị
Nhằm hướng biên cương tới cổng trời

Nguyễn Ngọc Huấn

KHÈN

Cổng trời thì chưa tới nơi
Giữa đường đã thích thử rồi khèn em
Tay hạ xuống chân ghếch lên
Phì phà...phì phọp sướng rên cả người...
Cho em thử với anh ơi!!!

Nguyễn Ngọc Huấn

KHÈN

Cổng trời thì chưa đến nơi
Giữa đường đã thích thử rồi khèn em
Tay hạ xuống chân ghếch lên
Phì phà phì phọp sướng rên cả người...
Cho em thử với anh ơi!!!

Hoài Giang

@* Gửi Lê Bá Dương!
Cổng trời cao ngang lưng váy
Anh khèn phì phọp muốn hụt hơi
Lúng liếng mắt nai lòng khát cháy
Chưa lên đến đỉnh đã xuống rồi
...
Mấy ai lên đến cổng trời
Thổi khèn phì phọp được như tôi?
Ngắm váy em bơi cùng mây trắng
Dẫu có xuống ngay vẫn sướng rồi!

lebaduong

Theo em lên đến cổng trời
Khèn anh... pè... pạp... muốn đứt hơi
Váy em uốn lượn chơi vơi sóng
Anh khát mây trời em biết không?

Cổng trời cao ngang lưng váy
Anh khèn phì phọp muốn hụt hơi
Lúng liếng mắt nai lòng khát cháy
Chưa lên đến đỉnh đã xuống rồi